Muzej Sinj

facebook iconpratite nas
Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569
e-mail: muzej.cetinske.krajine1@st.htnet.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8 – 16 sati,

subota 8 – 13 sati,

nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Cijene ulaznica

(nismo u sustavu PDV-a):
odrasli: 10,00 kn
đaci i studenti: 5.00 kn
umirovljenici: 5,00 kn

Ulaznice ne plaćaju: predškolska djeca do 7 godine života; hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom

Načini plaćanja:

gotovina, voucher, virman

Fotografiranje:

fotografski aparati i video kamere smiju se koristiti samo uz prethodnu najavu (ne u komercijalne svrhe)

 

  • bodez.jpg
  • lule.jpg
  • mozaik.jpg
  • nosnja.jpg
  • sign.jpg
  • ukras.jpg
  • urna-sure.jpg

Arheološka zbirka

GLAVA BOŽICE S DIJADEMOM, Čitluk, 1. st. GLAVA BOŽICE S DIJADEMOM, Čitluk, 1. st.

Arheološka zbirka obuhvaća predmete koji pripadaju vremenskom razdoblju od prapovijesti do novog vijeka, dospjeli u Muzej Cetinske krajine - Sinj donacijama i otkupima ili kao rezultat zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja, rekognosciranja te terenskih obilazaka. Izuzetno vrijedan dio Zbirke čini kolekcija od nekoliko stotina arheoloških predmeta pronađenih u koritu rijeke Cetine. Predmeti su izrađeni od metala bronce i željeza te pripadaju prapovijesnom, antičkom, srednjovjekovnom i novovjekovnom razdoblju.
Iz starijega kamenog doba, paleolitika, potječu kameni ručni klinovi pronađeni u koritu rijeke Cetine na Hanu i u Ruminu. Kasnopaleolitičko i mezolitičko razdoblje zastupljeno je materijalom na položajima Okruglo na Radošiću i Glavičica u Sinjskom polju uz rijeku Cetinu kod Trilja. Vrijedni nalazi iz razdoblja neolitika koji se čuvaju u Arheološkoj zbirci (kalupaste i klinaste sjekire, keramičke posude, koštane motike, šila, brojni kremeni artefakti) dosad su na cetinskom prostoru pronađeni na nekoliko nalazišta: u Gospodskoj pećini na izvoru Cetine, pećini Tamnica u Ruminu, na glavici Šibenica u Glavicama, u koritu Cetine kod Trilja, na Bilokapića gradini u Udovičićima te na Poljanicama u Bisku.


Nalaze iz eneolitičkog razdoblja uglavnom čine različiti oblici bakrenih sjekira i brojne kamene čekić-sjekire. Razdoblje od kraja eneolitika i početka brončanog doba zastupljeno je vrlo vrijednim arheološkim materijalom pronađenim u Bajagiću, Vedrinama i Obrovcu (keramičke posude, brončano oruđe i oružje) koji se pripisuje Cetinskoj kulturi koja nastaje na izmaku kameno - bakrenog doba, oko 2300. g. pr. Kr., te se razvija i traje tijekom ranoga brončanog doba, do oko 1600. g. pr. Kr. Među oblicima keramičkih posuda Cetinske kulture koji se čuvaju u Zbirci najčešće su polukuglaste zdjele i manji vrčevi ukrašeni urezanim linijama, od jednostavnih ravnih i cik-cak linija do složenih pruga i geometrijskih likova, obično izvedenih okruglom ili trokutastom oštricom te ukrašenih nanošenjem bijele inkrustacije po površini posude. Od oblika brončanog oružja i oruđa značajni su trokutasti bodeži te sjekire i jednorezni noževi. Među nakitnim predmetima vrijedni su zlatni i brončani spiralni privjesci te perle od kalcita. Kasnobrončano je razdoblje zastupljeno nalazima brončanog oružja i oruđa, keramičkih posuda i nakita. Zbirka čuva veliki broj ostataka keramičkih posuda te vrijedne bakrene, brončane i željezne predmete prikupljene na gradinskim naseljima na cijelom području Cetinske krajine. Potrebno je istaknuti željeznodobne nalaze pronađene u koritu rijeke Cetine kod Trilja i na lokalitetima Gacko u Gali, Dugiš u Otoku, Vratnice, sutok Rude i Cetine, s kojih potječu brojne keramičke posude, utezi, brončani srpovi, koplja, mačevi, bodeži, noževi, grčko-ilirske kacige, prsni oklopi te različiti oblici brončanog nakita (igle, spone, privjesci, narukvice, puceta, prstenje, ogrlice). Vrijedni su i keltski nalazi iz korita rijeke Cetine, među koje ubrajamo različite oblike željeznog oruđa i pojedinačne nalaze nakita.

 

ilirska kaciga1

GRČKO - ILIRSKA KACIGA, Korito Cetine kod Trilja, željezno doba

 

U Arheološkoj se zbirci čuvaju i brojni arheološki predmeti iz antičkog razdoblja. Ovdje ponajprije treba istaknuti nalaze iz Čitluka, gdje se u 1. stoljeću nalazio rimski grad Aequum (Colonia Claudia Aequum), i Garduna (Tilurium). Pokretni nalazi pronađeni u Čitluku, među kojima su osobito vrijedne skulpture rimskih božica Fortune iz 2. stoljeća i Rome iz 3. stoljeća, svjedoče o kvaliteti života u toj koloniji u zaleđu metropole Salone.

 

kip fortune1

KIP RIMSKE BOŽICE FORTUNE, Čitluk, 2. st.

 

Iz Čitluka potječu i brojni arhitektonski ulomci (dio vijenca trabeacije iz 2. stoljeća), dekorativna plastika, nadgrobni spomenici, žrtvenici, metalni, stakleni (balzamariji, zdjelice, boce, privjesci, perle, geme) i keramički nalazi (posude, svjetiljke, amfore, crijepovi – tegule, keramičke vodovodne cijevi) te novac.

kip rome1

KIP RIMSKE BOŽICE ROME, Čitluk, 3. st.

 

S vrijednoga arheološkog nalazišta na Gardunu kod Trilja, gdje Rimljani u 1. stoljeću podižu vojni logor Tilurij, potječu brojni nalazi koji uključuju nadgrobne spomenike (stela vojnika Lucija Mumija s vojničkim odličjima iz 1. stoljeća), ulomke natpisa i skulpture (ulomak reljefa tropeja iz 1. stoljeća), arhitektonske elemente (protoma bika – ukrasna konzola iz 1. stoljeća), rimsko željezno oruđe i oružje, novac, ulomke keramičkog i staklenog posuđa te razne vrste nakita (brončane fibule, kozmetički pribor). Svakako je važno izdvojiti i nalaze rimske vojne opreme: balistički projektili, koštana ojačanja kompozitnog luka, koplja, ukrasni okovi korica mača, pojasne kopče, fibule aucissa, privjesci konjske orme, brončana kaserola trulla iz 2. stoljeća iz Garduna te izuzetni vojnički bodež s koricama pugio s kraja 1. stoljeća pr. Kr. iz korita Cetine kod Trilja.

casnicki bodez1

VOJNI ČASNIČKI BODEŽ, Korito Cetine kod Trilja, 1. st. pr. Kr.

 

Među kamenim spomenicima osebujni su poklopci delmatskih urni, osuarija, izrađenih u obliku krova s određenim arhitektonskim, dekorativnim i simboličkim elementima, koji potječu iz 1. stoljeća s predjela Balečki most u Vinaliću.

 

urna sure1

URNA SURE, nepoznato, 1. -2. st.


Osobito su vrijedne stele iz Ruduše u Sinju iz 1. stoljeća, a posebno se izdvajaju zbog ilirskih imena i specifičnih ornamentalnih motiva. U Zbirci se čuvaju brojni slučajni antički nalazi iz Dicma koje čine dijelovi ukrasnih arhitektonskih elemenata, posvetni natpisi, žrtvenici i brončani novac. Među njima se ističu zavjetni žrtvenik božici Dijani iz razdoblja prijelaza 1. u 2. stoljeće te stela Nevije Placidije iz prijelaza 2. u 3. stoljeće.
Kvalitetom obradbe izdvajaju se dvije mramorne glave – glava božice s dijademom iz 1. stoljeća iz Čitluka i glava carice Herenije Etruscile iz 3. stoljeća pronađena u Sinju. Značajni su kasnoantički nalazi (nakitni predmeti, posude, svjetiljke) pronađeni u Sinju, Brnazama, Otoku, Bisku, Trilju, Grabu, Gali, Potravlju, Otišiću i Koljanima. Posebice je značajna ploča oltarne pregrade, plutej, iz 6. stoljeća iz Gale na kojoj se ističe središnji motiv križa, a izuzetan je i nalaz željezne kacige na provjesla tipa Baldenheim iz 6. stoljeća s predjela Kula u Sinju.
Iz ranosrednjovjekovnog razdoblja potječu brojni predmeti (bojne sjekire, željezna koplja, mačevi, noževi, ostruge, željezno oruđe, keramičke posude) pronađeni u grobovima u Bajagiću, Jasenskom, Lučanima i Jabuci, te nalazi iz korita rijeke Cetine (željezno oruđe i oružje).
O razvijenom srednjem vijeku u Cetinskoj krajini svjedoče brojni nalazi iz grobova koji se čuvaju u Zbirci, poglavito brončani nakit (prstenje i naušnice iz Gale, Glavica, Garduna, Biska, Trilja) te različiti primjerci oružja (željezni mačevi, ostruge, koplja, strijele).
U Cetinskoj su krajini razmjerno brojna groblja sa stećcima te ruševine srednjovjekovnih gradova utvrda, kao što su Dinarić (danas Glavaš) podno Dinare, Prozor ili Vrlički grad, Travnik u Potravlju, Sinjski grad, Čačvina i Nutjak. S ovih utvrda potječu vrijedni arheološki nalazi, primjerice, sljemenjak iz Strizrepa, dvoručni željezni mač iz korita Cetine kod Trilja, vrhovi željeznih strijela, ostruge, kasnosrednjovjekovne bojne sjekire, nakitni predmeti (prstenje i naušnice). Novovjekovno je razdoblje zastupljeno vrijednim primjercima novovjekovnog oružja (sablje, sjekire) iz korita Cetine kod Trilja i Otoka te brojnim nalazima s lokaliteta tvrđava Grad u Sinju gdje Muzej provodi višegodišnja arheološka istraživanja (ulomci glaziranoga višebojnoga i jednobojnoga keramičkog posuđa, ulomci kuhinjskog posuđa, novac, željezne i kamene topovske kugle, keramičke lule, ulomci stakla, vršci željeznih strijela, ulomci kamene skulpture).
Arheološka se zbirka neprestano obogaćuje i širi kao rezultat arheoloških istraživanja, rekognosciranja, otkupa te darovanja brojnih i vrijednih arheoloških predmeta.

Više u ovoj kategoriji: Etnografska zbirka »