Muzej Sinj

facebook iconpratite nas
Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569
e-mail: muzej.cetinske.krajine1@st.htnet.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8 – 16 sati,

subota 8 – 13 sati,

nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Cijene ulaznica

(nismo u sustavu PDV-a):
odrasli: 10,00 kn
đaci i studenti: 5.00 kn
umirovljenici: 5,00 kn

Ulaznice ne plaćaju: predškolska djeca do 7 godine života; hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom

Načini plaćanja:

gotovina, voucher, virman

Fotografiranje:

fotografski aparati i video kamere smiju se koristiti samo uz prethodnu najavu (ne u komercijalne svrhe)

 

  • bodez.jpg
  • lule.jpg
  • mozaik.jpg
  • nosnja.jpg
  • sign.jpg
  • ukras.jpg
  • urna-sure.jpg

Zbirke i fondovi

Arheološka zbirka obuhvaća predmete koji pripadaju vremenskom razdoblju od prapovijesti do novog vijeka, dospjeli u Muzej Cetinske krajine - Sinj donacijama i otkupima ili kao rezultat zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja, rekognosciranja te terenskih obilazaka. Izuzetno vrijedan dio Zbirke čini kolekcija od nekoliko stotina arheoloških predmeta pronađenih u koritu rijeke Cetine. Predmeti su izrađeni od metala bronce i željeza te pripadaju prapovijesnom, antičkom, srednjovjekovnom i novovjekovnom razdoblju.
Iz starijega kamenog doba, paleolitika, potječu kameni ručni klinovi pronađeni u koritu rijeke Cetine na Hanu i u Ruminu. Kasnopaleolitičko i mezolitičko razdoblje zastupljeno je materijalom na položajima Okruglo na Radošiću i Glavičica u Sinjskom polju uz rijeku Cetinu kod Trilja. Vrijedni nalazi iz razdoblja neolitika koji se čuvaju u Arheološkoj zbirci (kalupaste i klinaste sjekire, keramičke posude, koštane motike, šila, brojni kremeni artefakti) dosad su na cetinskom prostoru pronađeni na nekoliko nalazišta: u Gospodskoj pećini na izvoru Cetine, pećini Tamnica u Ruminu, na glavici Šibenica u Glavicama, u koritu Cetine kod Trilja, na Bilokapića gradini u Udovičićima te na Poljanicama u Bisku.

Etnografska je zbirka najbogatija tradicijskom tekstilnom građom, dijelovima ženske i muške narodne nošnje koji uglavnom potječu s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tekstilni predmeti od vune i platna tehnikom izrade i ukrasnih motiva prikazuju bogatstvo tradicijskog nasljeđa u Cetinskoj krajini.
Vrijedan dio Zbirke čini nakit, ali i uporabni predmeti iz kućnog inventara, primjerice, preslice, drveni alati i pomagala koji su se koristili u poljodjelstvu, drvene škrinje, tkalački stanovi, lončarski proizvodi i drugo.

Numizmatička zbirka obuhvaća grčki, keltski, rimski republikanski, rimski carski i bizantski novac, novac srednjeg i novijeg vijeka te prigodne serije zlatnika i srebrenjaka. Novac najvećim dijelom potječe s raznih arheoloških lokaliteta u Cetinskoj krajini: Sinj, Čitluk, Gardun, Jasensko, Bisko, Trilj, Otok, Lučane, Koljani, Gala, Glavice, Turjaci, Hrvace, Jabuka, Udovičići.
U ovoj je zbirci važno izdvojiti grčki novac iz Dyrrhachiona i Apolonije, skupinu keltskog novca, novac Numidijskog kraljevstva, skupni novac cara Honorija te skupni nalaz novca Konstantina Velikog i njegovih sinova.

Kulturno-povijesna zbirka se sastoji od predmeta različite namjene, među kojima se brojnošću i cjelovitošću ističe skupina keramičkih lula i željeznih potkova. Glinene duhanske lule pronađene su u arheološkim istraživanjima na tvrđavi Grad u Sinju, a zastupljene su lule austrijsko-mađarske, osmanske, engleske i zelovske provenijencije. Svi primjerci pripadaju vremenskom razdoblju od sredine 17. do kraja 19. stoljeća. Vrijedan dio Zbirke čine predmeti iz Drugoga svjetskog rata (posuđe, medicinski instrumenti, pisaći stroj, ručni sat), tricikl iz druge polovice 19. stoljeća, zastave i drugi raznovrsni predmeti.

Prirodoslovnu zbirku sačinjavaju 324 predmeta koji su uglavnom prikupljeni u terenskim obilascima prvog ravnatelja Muzeja Cetinske krajine, profesora Ante Vuletića, sedamdesetih godina 20. stoljeća. Građa ove skromne, ali vrijedne zbirke najvećim dijelom potječe s raznih lokaliteta u Cetinskoj krajini: Ruduša-Sinj, Glavice, Brnaze, Karakašica, Suhač, Lučane, Zelovo, Krinj, Bajagić, Peruća, Maovice, Vrlika, Gljev, Koljani, Dabar, Bitelić, Obrovac, Jabuka, Ruda, Strmendolac. U Prirodoslovnoj je zbirci pohranjeno 149 primjeraka fosila, od kojih su najzastupljeniji primjerci iz razdoblja srednjeg trijasa (anizika) stari 230 milijuna godina. Zbirka sadrži 151 primjerak najučestalijih minerala i stijena u prirodi s područja Cetinske krajine. Značajno je izdvojiti i fosilne ostatke mastodonta (zubi mastodonta) koji su pronađeni na predjelu Ruduša u Sinju.

Zbirka dokumenata sastoji se od 1510 predmeta. Sadržaj Zbirke obuhvaća raznoliku dokumentarnu građu od 19. stoljeća do danas. Okosnica je Zbirke građa koja se odnosi na Drugi svjetski rat, prikupljena većim dijelom u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je osnovan i Muzej Cetinske krajine.
Vrijedan dio Zbirke čini tiskana i dokumentarna građa koja svjedoči o raznim događajima iz života političkih institucija, društveno-humanitarnih, kulturnih i trgovačkih organizacija iz prve polovice 20. stoljeća (međuratno razdoblje) i iz razdoblja Drugoga svjetskog rata. Najzastupljeniji su razni dokumenti koji uključuju dopise među mjesnim, općinskim i kotarskim narodnooslobodilačkim odborima, okružnice, potražnice, potvrde, naloge, proglase, naputke, zapise te mjesečna izvješća. Značajni su dokumenti prigodni sonet objavljen 1838. godine povodom održavanja svečane Alke u čast saskog kralja Fridrika Augusta II i prigodna pjesma u čast dolaska austrijskog nadvojvode Franje Karla u Sinj 22. listopada 1842. godine.
Važno je izdvojiti i originalnu arhitektonsko-građevinsku projektnu dokumentaciju Režije duhana u Sinju iz 1894. godine, izrađenu u Beču, koja obuhvaća prostorne planove, situacije, tlocrte, presjeke i druge nacrte.

Zbirka fotografija i fotografskog pribora sadrži 4357 predmeta koji pripadaju vremenskom razdoblju druge polovice 19. i 20. stoljeću. Zbog svog je sadržaja (razna muzejska događanja, muzejska građa) određeni broj fotografija prebačen u sekundarni fond fototeku Muzeja Cetinske krajine. Zbirka čuva fotografije raznolikog sadržaja, s prikazom javnih događanja iz političkog, gospodarskog i kulturnog života u Sinju i okolnim mjestima u Cetinskoj krajini. Najstarije fotografije u Zbirci su portreti sinjske obitelji Grabovac iz 1879. godine. Unutar Zbirke posebnu cjelinu čine fotografije iz Drugoga svjetskog rata, primjerice, fotografije različitih skupina istaknutih partizana i boraca Desete dalmatinske brigade (Cetinske), portreti narodnih heroja i palih boraca, fotodokumentacija strijeljanja pripadnika Prvoga splitskoga partizanskog odreda u Sinju 1941. i fotodokumentacija ekshumacije strijeljanih partizana 1943. godine, kao i fotografije s proslave Dana Nezavisne Države Hrvatske u Sinju 1944. godine. Značajne su fotografije iz poslijeratnog razdoblja i foto albumi spomen obilježja iz Drugoga svjetskog rata. Vrijednu građu čine i fotografije s motivima pojedinih javnih i privatnih zgrada, trgova, parkova i mostova u Sinju i okolici, fotografije s promocija znanstvenih časopisa i knjiga te inicijativnih sastanaka, fotografije natpisnih ploča ulica i škola, fotografije s raznih obljetnica, proslava i godišnjih skupština te fotografije umjetničkih slika koje se čuvaju u crkvenim i privatnim zbirkama u Sinju. Zbirka sadrži i raznovrsnu fotografsku opremu i pribor.

Umjetnička zbirka datira od pedesetih godina prošlog stoljeća, a popunjavana je uglavnom donacijama i otkupima od umjetnika. Prevladavaju uljane slike, akvareli, grafike i skulpture različitih umjetnika, među kojima izdvajamo Stjepana Bakovića, Franu Šimunovića, Pavla Perića, Stipu Sikiricu, Antona Vrlića, Ivu Filipovića Grčića, Vladimira Vrljića Ankina, Zlatka Sirotića, Fedora Malančeca, Fadila Hadžića, Ivana Krstulovića, Dubravka Gjivana, Milu Skračića, Zlatka Sliškovića, Matu Šimundžu, Milu Prpu i Marka Gugića.

Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa sastoji se od 100 jedinica digitalnog zapisa. Sadržaj Zbirke obuhvaća odlikovanja iz Prvoga i Drugoga svjetskog rata te odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske i iz razdoblja socijalističke Jugoslavije (Orden rada, Orden zasluga za narod, Partizanska spomenica 1941.), medalje, plakete, priznanja, pečate i religijske medaljone. Predmeti uglavnom potječu iz 19. i 20. stoljeća.

Zbirka oružja sadrži hladno oružje (jatagan, mačevi, sablje, bodeži, noževi, bajunete), vatreno oružje (pištolj, puške iz Prvoga i Drugoga svjetskog rata, strojnice, ručne bombe, okviri s metcima) i dijelove vojne opreme. U Zbirci se nalaze njemačke kacige te talijanska i padobranska kaciga iz Drugoga svjetskog rata. Važno je izdvojiti i puške raznih vrsta, od lovačkih pušaka preko vojničkih talijanskih do automatskih pušaka, poput njemačke puškostrojnice i talijanske strojnice iz prve polovice 20. stoljeća.