Muzej Sinj

facebook iconpratite nas
Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569
e-mail: muzej.cetinske.krajine1@st.htnet.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8 – 16 sati,

subota 8 – 13 sati,

nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Cijene ulaznica

(nismo u sustavu PDV-a):
odrasli: 10,00 kn
đaci i studenti: 5.00 kn
umirovljenici: 5,00 kn

Ulaznice ne plaćaju: predškolska djeca do 7 godine života; hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom

Načini plaćanja:

gotovina, voucher, virman

Fotografiranje:

fotografski aparati i video kamere smiju se koristiti samo uz prethodnu najavu (ne u komercijalne svrhe)

 

  • bodez.jpg
  • lule.jpg
  • mozaik.jpg
  • nosnja.jpg
  • sign.jpg
  • ukras.jpg
  • urna-sure.jpg

Stalni postav

U stalnom su muzejskom postavu izložene Arheološka i Umjetnička zbirka. U lapidariju na otvorenome i u prizemlju Muzeja izloženi su kameni spomenici iz različitih stilskih razdoblja. Među izlošcima naročito su značajni antički spomenici, zastupljeni dijelovima arhitektonske dekoracije, epigrafskim spomenicima (stele, žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima) te figuralnim skulpturama među kojima se ističu kipovi rimskih božica Rome i Fortune iz Čitluka, antičkog Aequuma. Među kamenim spomenicima osobito su vrijedne stele iz 1. stoljeća iz Ruduše, na kojima uz ilirska imena nalazimo i posebne ukrasne motive. Osobito je značajan plutej oltarne pregrade iz Gale, čiji ga osebujni likovni tretman i ukrasni motivi zatvorenih koncentričnih kružnica čine jedinstvenim primjerom kasnoantičke plastike u unutrašnjosti rimske Dalmacije na prijelazu iz 6. u 7. stoljeće.

Izlošci koji pripadaju Arheološkoj zbirci poredani su kronološkim slijedom od prapovijesti preko antike do srednjeg vijeka, a popraćeni su preglednim tekstovima, legendama, kartama, crtežima i fotografijama, koji edukativno upotpunjuju postav.
Prapovijesno je razdoblje zastupljeno kamenim, keramičkim i koštanim arheološkim nalazima. Među njima posebnost su arheološki predmeti koji čine veći dio Zbirke, a pronađeni su u koritu rijeke Cetine, značajnome arheološkom nalazištu u ovom dijelu Europe.
Paleolitik je zastupljen jednim osobitim kamenim ručnim klinom iz korita rijeke Cetine na Hanu, a neolitičkom razdoblju pripadaju ulomci keramičkih posuda te glačano kameno oruđe i oružje (glačane klinaste sjekire, koštane motike, kremeni noževi, strugalice). Eneolitiku pripadaju bakrene klinaste i kamene čekić-sjekire, a osobiti su ulomci ukrašenih keramičkih posuda iz vrtača u Otišiću. Vrijedni su i izlošci keramičkih posuda iz sojeničkog naselja na Dugišu kod Otoka. U grobnim gomilama pronađene su keramičke posude, trokutasti bodeži i jednorezni noževi koji pripadaju posebno izdvojenoj prapovijesnoj kulturnoj skupini, Cetinskoj kulturi, vremenski određenoj razdobljem eneolitika i bronce (2250. g. pr. Kr. – 1600. g. pr. Kr.).
Kasnobrončano je razdoblje zastupljeno mnogobrojnim primjercima brončanog oružja (mačevi, noževi, bodeži, koplja, sjekire), keramičkim posudama i nakitnim predmetima (ogrlice, različite brončane spone – lučne i spiralne spone, privjesci, kopče). Željeznodobni nalazi uključuju grčko-ilirske kacige i knemide, željezna koplja i noževe.
Antičkom razdoblju pripadaju izlošci koji potječu s različitih nalazišta u Cetinskoj krajini, a tu ubrajamo uljanice s figurativnim prikazima, balzamarije, amfore, glinene crijepove ili tegulae s radioničkim pečatima te keramičke posude. Među izlošcima posebno se ističu nalazi iz korita rijeke Cetine, kao što su različiti primjerci željeznog oružja i oruđa, rimski časnički bodež, brončana amfora, cjediljka i trulla, vojnička zdjela s ručkom. Kvalitetom obradbe izdvajaju se dvije mramorne glave – glava carice Herenije Etruscile, žene rimskog cara Trajana Decija, pronađena u Sinju, i glava rimske božice pronađena u Čitluku. Također su značajni kasnoantički nakitni predmeti iz Garduna, Otoka, Lučana i Rumina.
Ranosrednjovjekovno je razdoblje zastupljeno izborom grobnih priloga iz starohrvatskih grobova (keramičke posude, željezni srpovi, noževi, kresiva) koji su pronađeni u Bajagiću, Jasenskome, Lučanima i Jabuci. Zbirka je obogaćena srednjovjekovnim nalazima iz korita rijeke Cetine, među kojima se posebno izdvajaju željezno koplje s krilcima, željezne bojne sjekire, koplja, motike i noževi.
Razvijeni je srednji vijek zastupljen nalazima iz grobova, poglavito brončanim nakitom (prstenje i naušnice iz Gale, Glavica, Garduna, Biska, Trilja) i mnogobrojnim predmetima, uglavnom primjercima oružja (mačevi, sjekire, koplja, strijele, noževi, ostruge).