HR EN
Up

Financije

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.-12.2017. MCK-SINJ
FINANCIJSKI PLAN 2017-2019 OPĆI DIO
FINANCIJSKI PLAN 2017 2019 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
FINANCIJSKI PLAN 2017-2019 PLAN RASHODA I IZDATAKA
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJESTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
MUZEJ CETINSKE KRAJINE -SINJ REBALANS II-2016 RASHODI
MUZEJ CETINSKE KRAJINE-SINJ REBALANS II-2016 PRIHODI
MUZEJ CETINSKE KRAJINE-SINJ PRORAČUN 31. 12. 2017.
PROCEDURA NAPLATE PRAĆENJA NAPLATE PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. godinu
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA,PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ I OBRAZAC ZA 2019. GODINU
 
 

POVEŽITE SE S NAMA

Andrije Kačića Miošića 5, 21230 Sinj
TEL  021 821 949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK  8 – 16 sati

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje zbog preuređenja zgrade i postavljanja novog postava.


Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Logo MCK Sinj

2018 © Muzej Cetinske krajine -Sinj